Kaikki Pardotin Prospectit eivät ole samanlaisia…

Pardotin keskeinen datatyyppi on Prospect eli henkilötietue, joka syntyy, kun henkilön sähköposti voidaan yhdistää Pardotin tarjoamaan selaimen evästeeseen. Pardotin Prospect-kortilta löytyy kaikki tieto, mitä henkilöstä (sillä hetkellä) tiedetään.

Pardotin keskeisimpiä ominaisuuksia on 1:1 integraatio Salesforce CRM:n kanssa, mistä johtuen Pardotissa Prospecteja on kolmea eri sorttia. Tässä kirjoituksessa kerron, mitä nämä eri tyypit ovat.

Prospect-tyypit Pardotissa

 

1. Prospect

Henkilö, joka on “vain Prospect”, on olemassa ainoastaan Pardotissa, eli vastaavaa sähköpostiosoitetta ei ole löytynyt Salesforcesta. Tällaiset “vain Prospectit” ovat tyypillisesti markkinoinnin suppilon yläpäässä: juuri uutiskirjeen tilanneita, ensimmäisen white paperin ladanneita jne., joista ei vielä tiedetä tarpeeksi myynnille ohjaamista varten.

Vastaava objekti Salesforcessa: –

Tunnusmerkit Pardotissa:

 • “Assigned User” -kenttä on tyhjä
 • Salesforcen pilvi-ikoni puuttuu

 

2. Prospect (Lead)

Prospect (Lead) löytyy nimensä mukaisesti Salesforcesta Leadina. Prospect syntyy Leadina Salesforceen, kun Pardot määrittää Prospectille omistajan. Pardot osaa tunnistaa myös aikaisemmat Leadit Salesforcessa (Leadien hautausmaalta=)) ja yhdistää Prospectin niihin.

Tällainen prospect on aktivoitunut riittävästi, jolloin hän on siirtynyt markkinoinnin suppilossa pidemmälle – ladannut tuote-esitteen, case studyn tms, ja samalla Pardotiin tehty automaatio on siirtänyt hänet Leadiksi Salesforceen.

Vastaava objekti Salesforcessa: Lead

Tunnusmerkit Pardotissa:

 • Assigned User -kenttä on täytetty, eli Prospectille on asetettu omistaja
 • “CRM Record Type” -kentän arvo on “Lead”
 • “CRM Lead Id” -kentästä löytyy kyseisen Leadin Salesforce ID

3. Prospect (Contact)

Tällainen Prospect löytyy Salesforcesta Contact-tyyppisenä tietueena eli yhteyshenkilönä, joka on linkattu Accountiin eli yritykseen. Contactin määrityksessä on eroja, mutta yleisimpiä ovat:

 • Yhteyshenkilö, jonka myyjä on lisännyt käsin Salesforceen
 • Nykyasiakas
 • Yhteistyökumppani
 • Konvertoitu Lead

Contacteista voisi ehkä yleistää, että he “ovat jo myyjien tuttuja”.

Vastaava objekti Salesforcessa: Contact

Tunnusmerkit Pardotissa:

 • Assigned User -kenttä on täytetty, eli Prospectille on asetettu omistaja
 • “CRM Record Type” -kentän arvo on “Contact”
 • “CRM Lead Id” -kentästä löytyy kyseisen Contactin Salesforce ID

 

Siinä tiivistelmä Pardotin eri Prospect-tyypeistä! Seuraavaksi kerron, miten kustakin tyypistä saatavaa dataa voidaan hyödyntää.


Kysy lisää tai ota yhteyttä!

Olli Laiho

Olli Laiho

Marketing Technology Evangelist at Axenon Oy
Olli on pitkän linjan digitaalisen markkinoinnin tekijä ja entinen Salesforcen asiakas. Nykyisessä tehtävässään Olli valmentaa Salesforcen asiakkaita markkinointiteknologian hyödyntämisessä.
Olli Laiho