Mitä kasvuyritysvalmentajan rooli minulle opetti

Vain luopumalla jostain saat mahdollisuuden luoda uutta. Kun pari vuotta sitten jätin etabloituneen startupini, sain mahdollisuuden alkaa jakamaan osaamistani muille yrittäjille. Välillä roolini oli toimia tilapäisenä toimitusjohtajana, välillä hallituksen puheenjohtajana ja joskus taas myyjänä. Hyvä ja kuvaava tehtävänimi tuli kaveriltani Petri Kajanderilta: “Chairman as a Service”.

Vain luopumalla jostain saat mahdollisuuden luoda uutta.

Kun komissiomalli on 100% muuttuvaa ja 0% kiinteää korvausta ja olet samalla vastuussa toisten yrittäjien henkilökohtaisista rahoista ja monesti omaisuudesta, vaikuttaa se omaan arvomaailmaan. Itse lähdin soveltamaan mallia, jossa jokaisen tapaamisen tuli loppua yhteiseen toteamukseen: “sinusta oli tänäänkin hyötyä meille”. Vain tämä antoi minulle oikeutuksen tulla heille töihin myös huomenna.

Jokaisen tapaamisen tuli loppua yhteiseen toteamukseen: “sinusta oli tänäänkin hyötyä meille”.

Joissain hankkeissa päädyin myös toteamaan, että tavoitellun arvon tuottamisen näkökulmasta en ole paras henkilö ko. hankkeeseen, eikä meidän ole viisasta aloittaa/jatkaa hanketta, koska se tulee päättymään pettymykseen. Tämä periaate auttoi minua keskittymään hankkeisiin, joissa kykenimme asiakkaan kanssa jo varhaisessa vaiheessa määrittämään onnistumisen elementit. Mikäli toimittaja vain toteuttaa mitä asiakas haluaa, lopputulos ei tule vastaamaan odotusta.

Kykenimme asiakkaan kanssa jo varhaisessa vaiheessa määrittämään onnistumisen elementit.

Nykyisessä roolissani Axenonilla autan Salesforce-asiakkaita saavuttamaan maksimaalisen hyödyn tehdylle investoinnille ja autan käyttäjiä saavuttamaan huippufiiliksen Salesforce-järjestelmän heille tuomien hyötyjen kautta. Noudatan edelleen aikaisemmin oppimaani ideologiaa palveluiden hyväksynnästä. Mikä onkaan parempi palkkio itselle, kuin asiakkaan kasvotusten antama palaute hyvästä luottamuksesta. Välillä tämä vaatii tinkimistä työajoista ja laskutuksesta, mutta vain se mahdollistaa avoimen, pitkäkestoisen luottamussuhteen, mitä jokainen asiakas varmasti odottaa.

Mikä onkaan parempi palkkio itselle, kuin asiakkaan kasvotusten antama palaute hyvästä luottamuksesta.

Vaikka nykyiset asiakkaani ovatkin jo suuremmassa kokoluokassa, ei edellä kuvaamani toimintaideologia muutu. Uskon myös, että viime vuosina Suomeen syntynyt vahva startup-kulttuuri kouluttaa lisää yksilöitä, joiden tärkein oman työn mittari on asiakkaan saama hyöty, ei laskutuksen maksimoiminen ilman rehellistä, mitattavaa hyötyä.


Kysy lisää tai ota yhteyttä!

Samuli Rantala

Samuli Rantala

Country Manager at Axenon Oy
Samuli Rantala on aiemmin toiminut useissa kasvuyrityksissä Coach- ja Mentor -rooleissa. Hän toimii myös Aalto Yliopiston Venture Program Mentorina. Osana Axenon Nordicia Samuli auttaa käyttäjiä innostumaan Salesforcesta, mahdollistaen Salesforcen koko potentiaalin hyödyntämisen nokkelalla tavalla.
Samuli Rantala