KINTO - en heltäckande mobilitetslösning

KINTO, som är en del av Toyota-koncernen, har banat väg för Toyotas övergång från biltillverkare till global mobilitetsleverantör. Med deras smarta lösning för att tillgängliggöra mobilitet har man skapat ett smidigt sätt för privatpersoner och företag att enkelt kunna hyra bil vid behov. Genom delningstjänsten kan fler tillgodose sina mobilitetsbehov med färre resurser, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lansering av en ny bildelningstjänst på 6 månader

I början av 2020, precis innan pandemin, uppstod en tanke att etablera KINTO i Sverige, och med en tydlig vision;  Att lansera bildelningstjänsten inom 6 månader.

För detta behövdes en plattform, ett system som kunde hyra ut bilar, hantera betalningar, kundrelationer och allt däremellan. För att hantera kundrelationer valdes Salesforce som verktyg, med moduler för kundtjänst (Service Cloud) och marknadsföring (Marketing Cloud) i den första fasen. Senare har även lösningar för inloggat läge för kunder lanserats inom produkten Experience Cloud. Här kan kunden själva ha översikt över sina avslutade och kommande bokningar.

Med hjälp av Axenon och Salesforce skapades en skalbar plattform med integrationer från ett flertal parter. Denna uppsättning med Salesforce som central hub, har varit nyckeln i övergången till en heltäckande mobilitetslösning. Strategin ledde även till en framgångsrik lansering på bara sex månader.

Produkter

  • Sales Cloud
  • Service Cloud
  • Marketing Cloud
  • Experience Cloud
01

Utmaning

Med en begränsad tidsram och utan en redan existerande heltäckande plattform som mötte kraven, började ett intensivt arbete att skapa en skalbar datamodell för framtiden.

Genom att använda Salesforce, har KINTO på ett enkelt och smidigt sätt hela tiden haft tillgång till en “customer 360 view”, där man kan se alla kundinteraktioner. Genom att integrera sin mobilapp, med data som strömmas i realtid till Salesforce har kundtjänst, operations och ledning hela tiden tillgång till den senaste informationen. På så sätt kan Salesforce användas inom alla delar av organisationen för att ta viktiga beslut och ge kunderna den bästa upplevelsen.

02

Lösning

Samarbetet med Salesforce och Axenon var avgörande för att på kort tid etablera en sammanhängande helhetslösning för KINTO, med en framtidssäkrad och skalbar datamodell. Salesforce integrerades sömlöst mellan bilpoolplattformen och webbplatsen och fungerade som den saknade pusselbiten för att förena verksamheten, kundkommunikationen och processautomatiseringen.

Sedan lansering har man hela vägen utökat och förfinat funktionaliteten med hjälp av nya uppdateringar som släppts från Salesforce, samt tack vare de smidiga lösningar som finns för att skapa enkla automatiseringar i Salesforce flows.

03

Resultat

Samarbetet resulterade i en framgångsrik lansering i juni 2020, där målet uppnåddes med 40 bilar i drift i Stockholm. Salesforce har en central del i lösningen och erbjuder en sömlös kundresa från registrering till att bli lojala KINTO-kunder, vilket möjliggör enkel hantering av konton, olika medlemsnivåer och personliga erbjudanden baserade på användning och lojalitet.

Plattformens framgång syns tydligt i deras fyraåriga resa, med över 100 000 kunder, mer än 300 000 resor och expansion till flera städer i två länder.

Se KINTOs Salesforce lösning

Upptäck KINTO

KINTO erbjuder en sömlös och inkluderande tjänst för fler, oavsett vem du är och vilket mobilitetsbehov du har, som privatperson, organisation eller som företag. En sammansatt lösning med allt från bildelning i bilpool till flexibla bilabonnemang med olika bilmodeller. Enkel och klok mobilitet – det är KINTO.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur Axenon och Salesforce kan hjälpa er framåt