Kunder

Läs mer om de lösningar och projekt vi gjort tillsammans med våra kunder och Salesforce
KINTO Share

KINTO

KINTO, som är en del av Toyota-koncernen, har banat väg för Toyotas övergång från biltillverkare till global mobilitetsleverantör. Med deras smarta lösning för att tillgängliggöra mobilitet har man skapat ett smidigt sätt för privatpersoner och företag att enkelt kunna hyra bil vid behov. I början av 2020, precis innan pandemin, uppstod en tanke att etablera KINTO i Sverige, och med en tydlig vision; Att lansera bildelningstjänsten inom 6 månader.

Mind

Mind är en svensk non-profit organisation som arbetar för att främja medvetenhet om psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och ge stöd till dem som är drabbade. De arbetar för att minska stigmatisering och förbättra villkoren för individer med psykiska utmaningar.
Vi-skogen Axenon kund

Vi-skogen

Vi-skogen är en organisation som fokuserar på att bekämpa fattigdom och klimatförändringar genom skogsplantering och hållbart jordbruk, särskilt i länder i östra Afrika. Deras arbete innefattar att utbilda lokala samhällen om hållbar markanvändning och skogsbrukstekniker för att förbättra deras försörjning och samtidigt bidra till att bevara miljön. De har varit verksamma sedan 1983 och har genom åren bidragit till att plantera miljontals träd och stärka många samhällen.