MIND - En framtidssäkrad plattform för volontärer

Mind är en svensk non-profit organisation som arbetar för att främja medvetenhet om psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och ge stöd till dem som är drabbade. De arbetar för att minska stigmatisering och förbättra villkoren för individer med psykiska utmaningar.

Från flera system och manuellt arbete till en automatiserad volontärprocess

Mind hade ett behov att effektivisera stödverksamheten som genomfördes i flera olika externa system. För att göra detta använde vi Non-profit Cloud (AXSP) tillsammans med Marketing Cloud och Experience Cloud för att skapa en framtidssäkrad och effektiv plattform för både volontärer och samordnare. Detta ledde till en volontärprocess med större grad av automatisering, inklusive ansökan, intervjuer, introduktion, schemaläggning av pass med mera.

Hanteringen av volontärer och processen för att bli volontär byggde tidigare på flera olika system som inte var sammanlänkade. I sin process att söka efter ett system som kunde hantera alla delar i ett och samma, startade Minds stödverksamhet en dialog med Salesforce och Axenon, eftersom systemet redan används för insamlingsverksamheten. Med Salesforce flexibla lösningar för externa portaler (Experience Cloud) kunde vi erbjuda en lösning där både samordnare och volontärer jobbar mer effektivt med tillgång till samma data.

Produkter

  • Non Profit Cloud (AXSP)
  • Marketing Cloud
  • Experience Cloud
01

Utmaning

Med en begränsad budget kunde vi på ett snabbt och smidigt sätt bygga en grund för en skalbar och effektiv plattform för volontärer och samordnare.

Med volontärer som hade olika grad av datorvana behövde den externa portalen vara enkel och smidig att använda, vilket vi kunde vi uppnå med hjälp av Salesforce standardkomponenter i Experience Cloud. Samtidigt kunde vi också automatisera flertalet processer med hjälp av Salesforce flows, som erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att utan kod skapa automatiseringar.

Tidigare var också rapportering och översikt över aktiviteter en utmaning för samordnare, men med alla funktioner samlade i en plattform kunde vi bygga dashboards och rapporter där man kunde se all data samlad i en vy. 

02

Lösning

Med Salesforce som central hub och plattform för all data har vi byggt en lösning där både samordnare och volontärer kan samverka. Genom volontärportalen i Experience Cloud har volontären översikt över sina pass och kan boka upp sig på nya. Samtidigt kan samordnaren via sina dashboards och rapporter ha full översikt. Tack vare den automatiserade ansökningsprocessen har Mind nu också möjlighet att på ett snabbare och mer effektivt sätt ta in nya volontärer vid behov.

03

Resultat

Med lösningen har Minds stödverksamhet effektiviserat arbetssättet och framförallt möjligheten att i ett och samma system enklare ha översikt över volontären och dess aktiviteter. Genom riktade kampanjer har antalet ansökningar ökat markant, och via Salesforce har samordnare på ett smidigt sätt kunnat behandla dessa mer effektivt.

``Axenon har hjälpt oss på Mind ta fram en skräddarsydd lösning i Salesforce som har underlättat arbetet mycket, både för samordnare och för volontärer. Vi har fått en översikt som är enkel och pedagogisk och vi får lätt tillgång till det vi behöver. Ansökningsprocessen har också blivit enklare tack vare integrationen mot hemsidan. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och möjligheterna att vidareutveckla plattformen.``

Amanda BondessonVolontärsamordnare Självmordslinjen Mind

Upptäck Mind

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur Axenon och Salesforce kan hjälpa er framåt