Marketing Cloud Bootcamp för Vi-skogen

Vi-skogen är en organisation som fokuserar på att bekämpa fattigdom och klimatförändringar genom skogsplantering och hållbart jordbruk, särskilt i länder i östra Afrika. Deras arbete innefattar att utbilda lokala samhällen om hållbar markanvändning och skogsbrukstekniker för att förbättra deras försörjning och samtidigt bidra till att bevara miljön. De har varit verksamma sedan 1983 och har genom åren bidragit till att plantera miljontals träd och stärka många samhällen.

Intensivutbildning i Marketing Cloud med Axenon SFMC Bootcamp

Vi-skogen ville ta nästa steg med Marketing Cloud och öka sin kompetens, bli mer självständiga och få en bättre förståelse för möjligheterna och hur de får ut mesta möjliga med plattformen. Axenon implementerade Marketing Cloud för Vi-skogen och har genomfört liknande utbildningsupplägg med Vi-skogens systerorganisation We Effect, med goda resultat.

Axenon föreslog en detaljerad utbildningsplan, ett “Marketing Cloud Bootcamp” med fokus på grundläggande teoretiska delar såsom Data Extensions, Journey Builder och Rapportering, samt praktiska övningar. Genom att genomföra Boot Camp-utbildningen, kunde deltagarna inte bara förbättra sina kunskaper, utan också tillämpa dem i praktiken. Utbildningen har resulterat i ökad effektivitet och innovation inom organisationen, och gett deltagarna förutsättningar att få ut det mesta möjliga av sin Marketing Automation plattform.

Produkter

  • AXSP – Non Profit Cloud
  • Marketing Cloud
01

Utmaning

En av de största utmaningarna Vi-skogen hade var att de under en längre tid arbetat själva i Marketing Cloud, men kände att de nu saknade möjligheterna att på egen hand ta nästa steg. Deltagarna hade varierande kompetensnivåer och för att möta behoven var det nödvändigt att gå tillbaka till grunderna, och även fokusera på att stötta Vi-skogen för att kunna bli mer självgående.

02

Lösning

Baserat på Vi-skogens krav och behov, tog Axenon fram en anpassad “Marketing Cloud Bootcamp-utbildning” med en blandning av sessioner, läromaterial samt uppgifter under 9 veckors tid. Vi utformade utbildningen med fokus både på sessioner med handledning av en konsult, men också att Vi-skogen under perioden skulle planera in tid för att utföra uppgifter på egen hand i Marketing Cloud.

03

Resultat

Axenon arrangerade tre utbildningssessioner med följande Q&As för att täcka alla identifierade utbildningsbehov. Deltagarna fick hemuppgifter och stödmaterial för fortsatt lärande. Varje session spelades in för att behålla kunskapen inom organisationen för framtiden. Genom workshops och redovisning av hemuppgifterna kunde deltagarna praktisera sina färdigheter. Axenon gav värdefull feedback under hela processen. Detta har resulterat i ökad kompetens och självförtroende hos deltagarna, samt en bättre förmåga att kravställa till exempel när det söker hjälp hos Axenons support.

”Vi hade ett behov på organisationen att förstå grunden för plattformen bättre och vilka möjligheter som finns i Marketing Cloud. Axenon utformade då en utbildning med tre olika utbildningssessioner med efterföljande praktiska övningar och Q&A efter varje tillfälle. Upplägget passade oss perfekt och har varit mycket givande, lärorikt och pedagogiskt.
Johanna och Matilda har varit otroligt lyhörda för våra behov och vi har lärt oss mycket som vi kommer ha stor nytta av framöver. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Axenon!``

Kim och Helene på Vi-skogen
Vi-skogen Axenon kund

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur Axenon och Salesforce kan hjälpa er framåt

Upptäck och stöd Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Uganda och Tanzania. Tre länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.