PowerOffice integration by Axenon

Salesforce PowerOffice Integration by Axenon gjør det enklere og raskere å fakturere alle salg. Ordregrunnlaget genereres automatisk i Salesforce basert på tilslag på salg, timegodkjenning på prosjekter, online bestillinger m.fl.
Kontakt oss

Positiv kontantstrøm med Salesforce PowerOffice Integration by Axenon

Ordre, ordrelinjer, kunde og kontaktopplysninger overføres automatisk fra Salesforce til PowerOffice for fakturering, og med PowerOffice sin funksjon for umiddelbar utsendelse av faktura får du en optimal kontantstrøm.

Korrekt kundedata

 • Kundedata i PowerOffice oppdateres iht. endringer i Salesforce og vil alltid være i synk når ny ordre opprettes i PowerOffice fra Salesforce.
 • Med Salesforce PowerOffice Integration by Axenon har du all nødvendig kundedata i synk for å utstede korrekte faktura.

Send faktura umiddelbart

 • Tid er penger. Med Salesforce PowerOffice Integration by Axenon kan du skru på funksjonen for å automatisk sende faktura til kunde i det fakturagrunnlaget er overført fra Salesforce.
 • Resultatet er mindre manuelt arbeid og bedre kontantstrøm.

Synkroniser når du ønsker det

 • Salesforce PowerOffice Integration by Axenon gir deg muligheten til å overføre fakturagrunnlaget på gitt intervall (f.eks. en gang pr dag, pr time e.l.) samt starte overføringen manuelt når du måtte ønske det.
 • Ved hjelp av tilgangsstyring i Salesforce kan du velge hvem som skal ha rettigheten til å manuelt starte dataoverføring av fakturagrunnlaget.
 • Du kan velge om du skal sende en, alle eller utvalgte ordre til fakturering.

Full kontroll med detaljert logging

 • Tillit til data er viktig. Med håndtering av fakturgrunnlag blir det kritisk, og det er essensielt at du har kontroll, mulighet til å ettergå og sikre at hver eneste krone er korrekt sendt til fakturering.
 • Salesforce PowerOffice Integration by Axenon inneholder en innebygd loggfunksjon som genererer en logg for hver integrasjonsjobb. Dette gjør det mulig for deg å overvåke statusen og detaljene for hver overføring. Ved eventuelle avvik logges avviket slik at du kan justere og raskt starte overføring på nytt.
 • Du kan velge om logger skal lagres for evig og alltid eller om de automatisk skal slettes etter 90 dager.

Støtter flere klienter

 • Salesforce PowerOffice Integration by Axenon støtter flere selskaper (klienter) i PowerOffice. Konsolider all kunde- og salgsdata i Salesforce, men skill på hvilke ordre og kundedata som går til hvilken klient i PowerOffice GO.
 • Med denne metoden får du en global og fullstendig rapportering på kundeforholdet i Salesforce, samtidig som du har det regnskapstekniske på plass ved flere juridiske enheter i PowerOffice. Salesforce PowerOffice Integration by Axenon har som standard støtte for to klienter i PowerOffice, men kan utvides til å støtte flere.

Etterlev kredittgrenser og ha kontroll på kundesaldo

 • Med Salesforce PowerOffice Integration by Axenon får du sum utestående og sum forfalte poster direkte på kundekortet i Salesforce
 • Kombiner med kredittgrense for å hjelpe selgere til å etterleve at vedtatte kredittgrenser pr kunde opprettholdes, alternativt sperre for nye salg.
 • Selgere, kundeansvarlige og kundeservice har umiddelbar tilgang til sum utestående og sum forfalte poster og du kan tilføye logikk og automatiserings-regler på beløper da dette er data i Salesforce.

Kom raskt i gang!

Salesforce PowerOffice Integration by Axenon er en ferdigdefinert integrasjon som installeres i din Salesforce Org. Installasjon og oppsett av integrasjonen inngår i abonnementet, noe som gjør det enkelt for deg å komme i gang med integrasjonen.

Kontakt oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg.