Datadrevet markedsføring

Salesforce Marketing Cloud produktene er verdensledende i å skape intelligente kundereiser. Med Salesforce Marketing Cloud får du verktøyene for å automatisere, personalisere og kommunisere med dine kunder, via riktig kanal og til riktig tidspunkt.
Be om demo
Salesforce Marketing Cloud

En komplett plattform for digital markedsføring

Marketing Automation med kraften fra Salesforce CRM

Utnytt dine kundedata og bygg personlige og relevante kundereiser ved å kombinere CRM og Marketing Automation. Ved hjelp av «dra og slipp» funksjonalitet kan du enkelt bygge avanserte flyter og kommunisere via ulike kanaler som f.eks. epost, SMS, App og digital annonsering.

Personalisering, Tilpasning & Segmentering

Ved å samle all kundedata på en og samme plattform kan du kommunisere 1:1, med et relevant og tilpasset budskap, og ta utgangspunkt i den enkeltes kunde
interesser og behov. Bruk AI og dynamisk innhold for å levere den tilpassede
kommunikasjon som dagens kunder forventer.

Customer 360

Konsolider og del data slik at du får et 360-graders overblikk på kunden. Utnytt
kundedata til fulle og tilpass markedskommunikasjonen etter kundens behov og preferanser. Med Salesforce Marketing Cloud kan du koble sammen data fra flere kilder, som f.eks. eCommerce, kundeservice m.fl.

Lead Scoring & Website Tracking

Med Account Engagement, Salesforce verktøy får B2B, for du en komplett løsning som forener markedsføring og salg på en og samme plattform. Analyser prestasjoner til dine nettsider, bruk Lead Scoring til å prioritere oppføling på de
mest interessante leads og etabler nurture og onboarding programmer for
optimal forvaltning av potensielle og eksisterende kunder.

Sosiale Medier & Digital Annonsering

Effektiviser og øk avkastningen på investeringer i sosiale medier og digital
annonsering. Med koblinger mot digitale annonseplattformer og sosiale medier
får du en trygg og fremtidsrettet forvaltning av dine kundedata og unngår
konflikter med tredjeparts sporing (cookies). Avansert analyse hjelper deg med kontinuerlig forbedring og maksimerer avkastningen på markedsbudsjettet.

AI & Analyse

Mål, rapporter og optimaliser. Med Salesforce Marketing Cloud og Einstein AI får du innsikten du trenger for å arbeide strukturert og datadrevent. Følg
kampanjeytelse i sanntid og få oversikten over hva som fungerer og engasjerer
best for dine kunder. Med å samle markedsautomatiseringen på Salesforce
plattformen får du mer enn bare innsikt, du får også verktøyene til enkelt å iverksette tiltak.

Les mer om Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud tjenester fra Axenon

Axenon har et dedikert team av eksperter på Salesforce Marketing Cloud som
har bred erfaring innen markedsautomatisering og digitalisering av kundereiser. Vi bistår våre kunder med implementering av plattformen, rådgivning og strategi og operasjonalisering av markedsautomatiseringen.
6-8 Uker
Quick Start
Kom raskt i gang med de grunnleggende elementer innen Salesforce Marketing
Cloud. Reduser «time to value» og øk utnyttelsen etter behov.
Oppstartsmøte
Datamodell og segmenter

Salesforce Core CRM with Marketing Cloud Connect

Teknisk oppsett
E-post mal
En kundereise
Overlevering
Opsjon: Opplæring
Axenon Leveransemetodikk
3+ måneder
Custom Project 249
/yr
Vi leverer Salesforce Marketing Cloud iht. vår veletablerte leveransemetodikk hvor deres målsetninger og suksesskriterier er styrende for leveransen.
Analyse & Strategi
Design Workshops
Løsningsdesign
Konfigurasjon og utvikling
Akseptansetest
Opplæring
Oppstartstøtte
Axenon Leveransemetodikk
Løpende
Drift & Support 499
/yr
Har du allerede Salesforce Marketing Cloud? Vi tilbyr løpende drifts- og
support tjenester, videreutvikling og tilpasninger samt operative tjenester.
Helsesjekk

We analyse your existing setup

Driftstjenester
Support
Release Readiness
Beste praksis
Opplæring
Marketing as a Service
Axenon Leveransemetodikk

Kontakt oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg.