Tripletex integration by Axenon

Salesforce Tripletex Integration by Axenon gjør det enklere og raskere å fakturere alle salg. Ordregrunnlaget genereres automatisk i Salesforce basert på tilslag på salg, timegodkjenning på prosjekter, online bestillinger m.fl.
Kontakt oss

Integrer Salesforce og Tripletex

Ordre, ordrelinjer, kunde og kontaktopplysninger overføres automatisk fra Salesforce til Tripletex for fakturering. Unngå duplikatarbeid, forsinkelser og risiko for feil. Med Salesforce Tripletex Integration by Axenon får du opp produktiviteten og en positiv kontantstrøm.

Hold kundedata oppdatert

  • Kundedata i Tripletex oppdateres iht. endringer i Salesforce og vil alltid være i synk når ny ordre opprettes i Tripletex fra Salesforce.
  • Med Salesforce Tripletex Integration by Axenon har du all nødvendig kundedata i synk for å utstede korrekte faktura.

Grupper ordrelinjer

  • Salesforce Tripletex Integration by Axenon støtter gruppering av ordrelinjer. Grupperingen gjør det enklere for kunden å tolke og godkjenne faktura med mange linjer.
  • Gruppering av ordrelinjer kan skje basert på automatiske regler i Salesforce eller manuell gruppering.

Synkroniser når du ønsker det

  • Salesforce Tripletex Integration by Axenon gir deg muligheten til å overføre fakturagrunnlaget på gitt intervall (f.eks. en gang pr dag, pr time e.l.) samt starte overføringen manuelt når du måtte ønske det.
  • Ved hjelp av tilgangsstyring i Salesforce kan du velge hvem som skal ha rettigheten til å manuelt starte dataoverføring av fakturagrunnlaget.
  • Du kan velge om du skal sende en, alle eller utvalgte ordre til fakturering.

Full kontroll med detaljert logging

  • Tillit til data er viktig. Med håndtering av fakturgrunnlag blir det kritisk, og det er essensielt at du har kontroll, mulighet til å ettergå og sikre at hver eneste krone er korrekt sendt til fakturering.
  • Salesforce Tripletex Integration by Axenon har innebygget logg-funksjonalitet hvor hver integrasjonsjobb generer logg slik at du kan se status og detaljene pr. overføring.
  • Ved eventuelt avvik logges avviket slik at du kan justere og raskt starte overføring på nytt.

Kom raskt i gang!

Salesforce Tripletex Integration by Axenon er en ferdigdefinert integrasjon som installeres i din Salesforce Org. Installasjon og oppsett av integrasjonen inngår i abonnementet, noe som gjør det enkelt for deg å komme i gang med integrasjonen.

Kontakt oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg.