Digitale opplevelser med Salesforce Experience Cloud

Salesforce Experience Cloud er CMS delen av Salesforce plattformen. Med hjelp av Experience Cloud får du kombinert verdens #1 CRM løsning med verdens #1 løsning for digitale kundeopplevelser. Plattformen er fleksibel og passer for selskaper i alle størrelser og bransjer. Skap gode interaksjoner og styrk båndene til dine kunder, partnere, medlemmer og forhandlere. Vi hjelper deg med å komme i gang, videreutvikle og utvide ditt tilbud av digitale kundeopplevelser på Salesforce Experience Cloud.
Be om demo

En komplett plattform for digitale kundeopplevelser

Kundeportal

Interaktive kundeportaler hvor kunder kan samhandle seg imellom, registrere
saker og henvendelser til service og supporttjenesten, gjennomføre
tilleggsbestillinger og betalinger. Utvid din kundeportal med lojalitetsprogram og gi kundene tilgang til den informasjon du ønsker å eksponere til dem. Kom i gang raskt med ferdige maler, eller få en skreddersydd løsning.

Kunnskapsdatabase og FAQ

Hjelp dine kunder til å hjelpe seg selv. Publiser kunnskapsdatabaser og gi kunden anledning til å finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ). Utnytt kunnskapsartikler i supportsammenheng og foreslå aktuelle artikler i det kunden registrerer ny sak. Publiser artikler offentlig med tilgang for alle eller velg hvem som skal ha tilgang til hvilke artikler.

Branding og maler

Med Salesforce Experience Cloud kan du enkelt bygge portaler som er i tråd med dine design- og merkevarekrav. Du kan overstyre eksisterende temaer og tilpasse disse til ditt uttrykk ved hjelp av brukervennlig dra og slipp konfigurasjon. Du kan også starte fra bunn av og bygge «pixel perfect» kundeportal i henhold til dine krav.

B2B Portal

Inviter dine kunder til et tett samarbeid i en portal hvor de har tilgang til f.eks. firma-, kontrakts- og prosjektdata. Involver kundene og gi dem funksjonalitet for å samhandle med en eller flere av dine avdelinger. Booking, ordre, betalinger, fornyelse av kontrakter, arbeide på felles leads og salgsmuligheter, eller opprette saker og oppgaver, er bare noe av mulighetene.

Dynamiske skjema

Opprett og publiser dynamiske skjema som tjener som veiledere for kunden, og sikrer korrekt informasjonsfangst for ditt team. Dynamiske skjemaer kombinerer eksisterende og ny kundedata for å optimalisere prosesser på en effektiv og kundevennlig måte.

Lanser egen Mobil App

Med Salesforce Mobile Publisher får du effektivt laget en Mobile App (Android og Apple) basert på din kundeportal. Salesforce Mobile Publisher håndterer pakketering og publisering til Google Play og AppStore, og du får et sentralt vedlikehold og en konsistent kundeopplevelse for dine kunder uavhengig av hvilke kanal de benytter.

Les mer om Experience Cloud

Våre tjenester innen Experience Cloud

Axenon har et dedikert team av eksperter på Salesforce Experience Cloud som hjelper deg med å utvikle, lansere og videreutvikle dine digitale kundeopplevelser. Vi bistår med både strategi, løsningsdesign, implementering og optimalisering av digitale kundeopplevelser.
1-2 måneder
Quick Start
Kom raskt i gang med en kunde- eller partnerportal på Salesforce Plattformen. Lanser raskt basert på en av de mange tilgjengelige maler og utvid etter behov.
Oppstartsmøte
Oppsett av mal
Konfigurasjon og tilganger
Akseptansetest
Opplæring
Opsjon: Integrasjoner
Opsjon: Oppstartstøtte
Axenon Leveransemetodikk
2+ måneder
Custom Project 249
/yr
Vi leverer kunde- og partnerportaler iht. vår veletablerte leveransemetodikk hvor deres målsetninger og suksesskriterier er styrende for leveransen.
Analyse & Strategi
Design Workshops
Løsningsdesign
Arkitektur
Konfigurasjon og utvikling
Opplæring
Oppstartstøtte
Axenon Leveransemetodikk
Løpende
Drift & Support 499
/yr
Axenon tilbyr løpende drifts- og support tjenester, videreutvikling og tilpasninger samt operasjonelle tjenester for at du skal få mest mulig ut av Experience Cloud.
Helsesjekk

We analyse your existing setup

Driftstjenester
Support
Release Readiness
Beste praksis
Opplæring
Onboarding
Axenon Leveransemetodikk

Kontakt oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg.