Suksess gjennom struktur og riktig fokus

Axenon har utarbeidet en metodikk for å sikre våre kunders investering og at ønsket resultat realiseres. Metodikken gjennomsyrer vår organisasjon og er selve ryggmargen i vår operasjon.
Kontakt oss

Axenon Leveransemetodikk

I mer enn 20 år har vi raffinert vår leveransemetodikk, slik at kundens behov og forretningsmål står i sentrum gjennom hele leveransen. Resultatet er løsninger levert til avtalt tid, til avtalt pris og ikke minst; ofte med et større utbytte enn først forventet. Vår leveransemetodikk består av fem faser og et stadium.

Rutiner for kvalitet

Axenon har etablerte rutiner for gjennomføring av oppgaver i en leveranse. Oppgaver, som i omfang overstiger terskelverdi og krever automatikk eller logikk, gjennomføres i henhold til rutinebeskrivelse.

Designspesfikasjon

Spesifikasjon utarbeides av konsulent i henhold til malverk.

Verifisering av spesifikasjon

Kollega gjennomgår spesifikasjon for godkjennelse eller korrigeringer.

Kunden godtar spesifikasjon

Kunden godtar spesifikasjon og tilhørende estimater før iverksettelse av oppdraget.

Test på alle nivå

Axenon legger V-Modellen til grunn for sin testmetodikk. V-Modellen speiler de ulike fasene i Axenon sin leveransemetodikk, hvor krav defineres og testes på de riktige nivåene. De ulike nivåene i testgjennomføringen er:

Forretningsnivå

Tester opp mot mål og suksesskriterier definert i analyse og strategi. Testes i produksjon. Sikrer forventet utbytte og måloppnåelse.

Brukernivå

Tester funksjonelle krav fra designrapporten i idriftsettelsesfasen. Sikrer at de enkelte brukergruppes behov dekkes.

Teknisk nivå

Test av konfigurasjon og integrasjoner. Testes i konfigurasjonsfasen. Sikrer at konfigurert funksjonalitet virker som tiltenkt.

Standardisert rammeverk for dokumentasjon

Vår leveransemetodikk har et standardisert rammeverk for dokumentasjon. Prosjektdokumentasjonen består av blant annet prosjektplan, strategirapport, designrapport, teknisk dokumentasjon, brukerdokumentasjon, møtereferater og evalueringsrapport.

Prosjektplan, Strategirapport og Designrapport

Fremdriftsplan, kritiske suksesskriterier, målsetninger, prosessdiagram og tilhørende funksjonskrav.

Teknisk dokumentasjon

Entity Relationship Diagram (ERD) for konfigurasjon levert, integrasjonsdokumentasjon inkl. datamapping.

Brukerdokumentasjon, referarter og evauleringsrapport

Rollebasert brukerdokumentasjon, møtereferater og evalueringsrapport.

Suksessfaktorer

Klare forretningsmål og definerte suksesskriterier

Erfarne og sertifiserte prosjektledere og konsulenter

Sette riktige forventninger og levere i henhold til disse

Evaluering og kontinuerlig forbedring

Hvorfor velge Axenon?

Nøkkelordene er struktur og fokus. Axenon har utarbeidet en metodikk for å sikre våre kunders investering og at ønsket resultat realiseres. Metodikken gjennomsyrer vår organisasjon og er selve ryggmargen i vår operasjon. Vår leveransemetodikk benyttes både i etableringsprosjekter og leveranser i drifts- og forvaltningsfasen. Axenon sin leveransemetodikk er basert på ITIL, PRINCE2 og vår erfaring fra mer enn 500 prosjekter.
``a goal without a plan is just a whish``

Kontakt oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg.

Rogaland Teater effektiviserer salgsarbeidet på Salesforce

Rogaland Teater velger Salesforce Rogaland teater velger Axenon og Salesforce Rogaland teater ble etablert i Stavanger i 1947 og har [...]

Onix digitaliserer på Salesforce

Onix konsoliderer virksomheten på SalesforceOnix forener salg, abonnementer, customer success, leveranse og support på Salesforce plattformen. Økt konkurransekraft med Salesforce [...]